Placówki

I EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Autor: Administrator

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
DOM KULTURY W ZĄBKOWICACH
serdecznie zaprasza do udziału
w I EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„JAN BRZECHWA UCZY I BAWI"

Regulamin

 

Organizator:

PKZ - Dom Kultury w Ząbkowicach

Cel konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości polskich poetów.

 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

 3. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko - poetyckich.

 4. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

 5. Prezentacja umiejętności dzieci.

 6. Integracja środowiska nauczycielskiego poprzez wspólne inspirowanie dzieci do poznawania i prezentacji twórczości poetyckiej.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I kat. - do 5 lat

II kat. - 6 - 7 lat

III kat. - 8 - 9 lat

pdf karta zgłoszenia 57.25 Kb

Temat konkursu:

Tematem konkursu „JAN PRZECHWA UCZY I BAWIsą dowolnie wybrane wiersze Jana Brzechwy z indywidualną formą recytacji.

 

Zasady i warunki uczestnictwa.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie (osobiście, pocztą lub faksem)

na niżej podany adres do 31 maja 2011r. karty zgłoszenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

Dom Kultury Ząbkowice ul. Chemiczna 2 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel./fax. 32/260-56-40
 

Zasady i kryteria oceny:

1. Wykonawcy będą oceniani przez jury złożone z przedstawicieli organizatorów.

2. Uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej

z hasłem konkursu (Czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyć 5 minut)

 1. Podstawowym kryterium oceny będzie ogólny wyraz artystyczny.

 2. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt, strój), jeśli służą one twórczej interpretacji.

 3. Repertuar powinien być adekwatny do poziomu intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

Ważna jest:

 • oryginalność wykonania oraz własna interpretacja utworu.

 • stopień opanowania pamięciowego tekstu

 • poprawne i płynne deklamowanie

 • zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu

 • świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu

Nagrody:

Za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a dla wszystkich biorących udział

w konkursie dyplomy uczestnictwa.

 

Terminarz:

 

 1. Nadsyłanie zgłoszeń do 31.05.2011. (decyduje data wpływu do organizatorów)

 2. Konkurs odbędzie się 10.06.2011r. o godz. 10:30

 3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu po wysłuchaniu wszystkich uczestników

Uwagi końcowe:

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorzy pod  numerem: tel./fax  32 260 56 40: od poniedziałku do piątku w godz.

12:00 - 16:00.