Pałac

"Grzesznicy" z wizytą w radiu

Autor: Małgorzata Fert

Zwieńczeniem artystycznych zmagań w ramach konkursu Siedem Grzechów Głównych była wizyta laureatów w studio Radia eM oraz Polskiego Radia w Katowicach. Obie stacje (od pierwszej edycji) są patronem medialnym przedsięwzięcia. Artyści podzielili się ze słuchaczami swoją twórczością, odczytując nagrodzone wiersze. Opowiedzieli również o refleksjach na temat konkursu i jego idei. W audycjach uczestniczyli wyróżnieni laureaci – Prakseda Noszczyk, Aleksandra Bieńkowska, Aleksandra Guja, Grzegorz Kazibudzki, oraz Małgorzata Majewska – dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia, prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pomysłodawca i koordynator konkursu – Sylwia Nowak. Audycje już niedługo będzie można usłyszeć w rozgłośniach, dlatego już dziś zapraszamy do słuchania Radia eM oraz Polskiego Radia w Katowicach.

Pałac Kultury Zagłębia wychodzi do swych odbiorców na zewnątrz, ze specjalnie przygotowanymi wystawami pokonkursowymi w przestrzeniach miasta. Wielkoformatowe plansze wyeksponowano za budynkiem Pałacu, a już od poniedziałku, aż do końca kwietnia będzie można obejrzeć je również na ul. 3 Maja.

Na zakończenie kolejna część poetyckiej twórczości, wiersze laureatów III miejsc: