Relacje

Gołowianie nagrodzeni!

Autor: Olaf Otwinowski

Zespół Pieśni i Tańca PKZ Gołowianie zdobył III miejsce ex aequo w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji 2020 za m.in. dbałość o wierność etnograficzną i cenny przykład inscenizowania wesel regionalnych! Brawo! Brawo! Brawo!

Wesele Zagłębiowskie jest rekonstrukcją obrzędu weselnego z przełomu XIX i XX wieku. Widowisko jest przekazem niezwykłych wartości, jakie niesie ze sobą artystyczna twórczość regionu. Dzięki niemu dzieci, młodzież, a także dorośli mogą poznać rodzimą kulturę ludową. W Weselu Zagłębiowskim wystąpili mieszkańcy miasta i okolic, którym bliskie jest kultywowanie lokalnej tradycji i którzy z własnej woli podjęli wysiłek wskrzeszenia i pokazania ginących śladów bogatej kultury. Spektakl ten jest także wykorzystywany w edukacji młodzieży, w ramach zajęć z dziedzictwa kulturowego. Scenariusz widowiska przygotowany jest na podstawie materiałów źródłowych oraz własnych badań terenowych opracowany przez Małgorzatę Kurtykę - choreografa i etnologa, Stefanię Zębalę-Dudek - muzyka, Janinę Kalicińską - etnochoreografa i konsultanta.