Zamówienia publiczne

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia

Autor: Radosław Garbaciak

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia:
 

Zadanie I: Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3-letnią aktualizacją

Zadanie II:  Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami

Zadanie III: Sprzętu multimedialnego
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EUR 

Do pobrania: