Pałac

Dąbrowskie Forum dla Ukrainy / Пропозиція діяльності для української громади

Autor: Iga Długokęcka

Zapraszamy co tydzień w środę na spotkania w ramach Forum dla Ukrainy: na drugie spotkanie grupy wsparcia psychologicznego, która będzie prowadzona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore (godzina 16:00 - 16:45, sala Agora Średnia).

Zapowiedziane na 4 maja spotkanie z p. Magdaleną Mike (Centrum Aktywności Obywatelskiej) pt. „Jak być aktywnym w Dąbrowie?” (godzina 17:00, sala Agora Duża) zostaje odwołane w tym dniu.

Zaprasza Pałac Kultury Zagłębia i miasto Dąbrowa Górnicza.

Dodatkowo Pałac Kultury Zagłębia organizuje różnorodne zajęcia (taneczne, rytmika, plastyka, malarstwo, rękodzieło) odbywające się w świetlicach środowiskowych PKZ na terenie miasta.

Kontakt w sprawie zajęć dla dzieci:
Weronika Kolbiarz 602 436 735
Magdalena Koziak 501 946 909

----------------------------------------------------------------------------------

Домбровське ФОРУМ ДЛЯ УКРАЇНИ - зустрічі щосереди

Запрошуємо на зустрічі щотижня в рамках Форуму для України: на другу зустріч групи психологічної підтримки, яку очолюють Центр кризового втручання та Центр діагностики та терапії In Corpore (16:00 - 16:45, Агора Середня кімната).

Запланована на 4 травня зустріч з пані Магдаленою Майк (Центр громадянської активності) під назвою «Як бути активним у Домброві?» (17:00, Агора Велика кімната) буде перенесено на більш пізній термін.

Запрошує Палац культури Заглембе та місто Домброва Гурніча.

Крім того, Палац культури Заглембі організовує різноманітні заходи (танець, ритм, мистецтво, живопис, рукоділля), які проводяться в громадських клубах PKZ міста.

Контактна інформація щодо заходів для дітей:
Weronika Kolbiarz 602 436 735
Magdalena Koziak 501 946 909