Placówki

Barwy Niepodległości

Autor: Marcin Marzec

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania.

Jan Paweł II "Pamięć i tożsamość"

W Klubach Osiedlowych i Świetlicach Środowiskowych odbyły się warsztaty "małego partiotyzmu" dla dzieci.

Zajęcia miały na celu wprowadzenie najmłodszych w podstawowe zagadnienia z zakresu wychowania patriotycznego i historii Polski, poszerzenie pojęcia „patriotyzm”, pod którym kryje się także szacunek dla kultury i tradycji Polski.

W ramach wspólnej zabawy dzieci wykonały kokardy, flagi i kartki w barwach narodowych.

Tekst: Marcin Marzec
Zdjęcia: materiały klubów i świetlic