Aktualności

ArcelorMittal Poland - Sponsor dąbrowskich inicjatyw

Autor: Olaf Otwinowski

ArcelorMittal Poland - Sponsor wielu dąbrowskich inicjatyw i wydarzeń, w tym majowego Dnia Hutnika.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 50 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia  blisko 10 000 osób  wraz ze spółkami zależnymi. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.

Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 8,5 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 37 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych  lat firma przeznaczyła na te cele ponad 23 mln złotych.

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com