Aktualności

Ankieta dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Autor: Olaf Otwinowski

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY dotyczącej dostępnych usług i oferty wsparcia mieszkańców w Dąbrowie Górniczej w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027. Wzięcie udziału w ankiecie powzoli określić aktualne potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup mieszkańców w zakresie przyszłej realizacji usług społecznych.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje zostaną wykorzystane wyłacznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi. 

Termin wypełnienia ankiety do 19 sierpnia 2022 r.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i każdą opinię.

Materiał: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej