Aktualności

3 etap przesłuchań - flet - aktualizacja (3rd stage auditions - flute - Update)

Autor: Olaf Otwinowski

W harmonogramie 3 etapu przesłuchań w kategorii "flet" wkradł się błąd. Etap ten odbędzie się 21 września, informacje poniżej.

There was a mistake in the schedule of 3rd stage auditions - flute, new updated schedule below.