15-16 lutego żałoba narodowa - koncert przełożony

15-16 lutego żałoba narodowa - koncert przełożony

Autor: Olaf Otwinowski

W związku z żałobą narodową po premierze Janie Olszewskim, ustanowioną przez Prezydenta RP na dni 15-16 lutego, koncert Mariusza Kalagi "Muzyczny Koktajl" (zaplanowany na 15 lutego) zostaje przełożony na 7 marca, g. 18:00Bilety nie tracą ważności.

Osoby chcące oddać bilet zakupiony w Kasie PKZ, mogą dokonać zwrotu w kasie od 13 lutego, w godzinach jej otwarcia.

Osoby, które zakupiły bilet przez elektroniczny system sprzedaży biletów i pragną dokonać jego zwrotu, proszone są o wysłanie maila pod adres: rezerwacja@palac.art.pl