Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna Pałacu Kultury Zagłębia posiada szeroką ofertę edukacyjną. Jako jedna z nielicznych realizuje pełny wachlarz zajęć z edukacji plastycznej adresowanych do wszystkich grup wiekowych.

Pracownia stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, ceramiki czy szkła artystycznego. Poza stałymi, cotygodniowymi zajęciami, w Pracowni odbywają się warsztaty tematyczne dla szkół i grup zorganizowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z działem Edukacji Artystycznej i instruktorami. W ramach spotkań uczestnicy poznają zarówno dawne, jak i nowatorskie techniki, m.in.: ikonopisanie (malarstwo temperowe na desce), batik, kaligrafię, akwarelę, rysunek komiksowy. Wielkim powodzeniem cieszą się cykliczne warsztaty ceramiczne dla dorosłych.

Ze swoją działalnością wychodzi również poza "ściany pracowni" oraz w plener! Prężnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, organizując warsztaty artystyczne podczas ważnych imprez miejskich (m.in. Dni Miasta, Dożynki), czy wydarzeń organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia (m.in. Akcja Lato, Akcja Zima, Przystanek Wakacje, Szafing). Działalność Pracowni znana jest w kraju i za granicą. Współpracujemy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu włączając się do działań w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka. Uczestnicy zajęć prezentowali swoją twórczość na plenerach międzynarodowych (Bułgaria, Włochy, Czarnogóra, Hiszpania, Grecja) i towarzyszących im wystawach. Wielu z nich podjęło dalszą edukację w szkołach plastycznych i na uczelniach wyższych.

Wyposażenie:

  • sztalugi
  • rzutnik multimedialny i ekran
  • dwa piece ceramiczne (60 l i 120 l)
  • koło garncarskie
  • prasa graficzna, wyposażenie do rzeźby (stojaki, toczki)
  • wyposażenie witrażu (szlifierki, lutownice, nożyki)
  • niezbędne narzędzia i materiały do pracy warsztatowej

Brak podobnej oferty na rynku sprawia, że do Pracowni plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia przyjeżdżają osoby z wielu miast ościennych. Efekty pracy prezentowane są na wystawach, pokazach i kiermaszach.

Kontakt: Bartosz Nawrat / Mariola Drabek-Przednowek, tel. 32 733 88 11

FB: https://www.facebook.com/pracowniaplastycznaPKZ/