Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe - dostawa stołów prostokątnych mobilnych składanych i krzeseł typu orte

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:
 

Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych

Zadanie 2. dostawę 50 sztuk krzeseł typu orte
 

Termin realizacji dot. zadania 1-2: do 28.12.2015 r.  

Okres gwarancji dot. zadania 1-2: nie krótszy niż 24 miesiące

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Agnieszka Matyszczak 

Miejsce składania ofert dot. zadania 1-2: oferty prosimy kierować na adres: agnieszka.matyszczak@palac.art.pl

Termin składania dot. zadania 1-2 ofert upływa w dniu:  11.12.2015 r. godz. 10.00

Szczegóły Techniczne dot. zadania 1-2: znajdują się w Załączniku Nr 1

Oferty będą przyjmowane tylko na załączonym formularzu ofertowym.

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 

Do pobrania:
Pełna treść zapytania cenowego
Formularz ofertowy