Edukacja artystyczna

Podwórka Festiwalu Sztuki Małego Dziecka - KONKURS

Autor: Administrator

OGÓLNOPOLSKA AKCJA ARTYSTYCZNA  

Data: 29 maja 2011 - Finał akcji

Miejsce: Park Hallera Dąbrowa Górnicza (Dnia Miasta 2011)

Zgłoszenia: do 26 maja 2011

KONTAKT: Sylwia Nowak @: sylw.plast@wp.pl, tel. 514468357DO POBRANIA: pdf regulamin_konkursuPałac Kultury Zagłębia uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Artystycznej, której tematem są PODWÓRKA rozumiane w bardzo różnym i szerokim zakresie. Akcje toczą się w maju br. w czterech miejscach: Miejsce I 

Łódź, Strefa Sztuki Dziecka FSMD.  Zajęcia poprowadzą studenci Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi, pod opieką merytoryczną mgr Beaty Marcinkowskiej (ASP). Opieka organizacyjna,  mgr Monika Goetzendorf-Grabowska (PK InSEA).Łódzka Akcja odbędzie się w plenerze, w Hydroforni oraz wokół budynku na terenie ŁSSE przy ulicy ks. bp. Tymienieckiego. Podczas akcji dzieci wykonają instalacje plastyczne pod wspólnym tytułem „Podwórka". Szczegółowe tematy instalacji oraz ćwiczenia wprowadzające będą przygotowane dla dzieci przez studentów Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Instalacje zostaną zaprezentowane tego samego dnia na wspólnej wystawie w budynku Hydroforni. Miejsce II

Instytut Edukacji przez Sztukę, Suchy Bór, artysta plastyk Lucilla KossowskaMiejsce III

Katowice, artysta plastyk Ewa KokotMiejsce IV Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza, artysta plastyk Sylwia Nowak

Dąbrowska akcja przeprowadzona zostanie początkowo w dwóch grupach wiekowych:1. Wśród dzieci przedszkolnych (Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej, zdobywca Nagrody Głównej w projekcie artystyczno-edukacyjnym Świat Małego Dziecka - zasięg woj. śląskie).2. Wśród młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.Włączenie tak różnych grup wiekowych ma przybliżyć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące idei podwórek. Młodzież z perspektywy czasu, własnych doświadczeń i obserwacji  może dokonać analizy rzeczywistości podwórek, porównać wczoraj i dziś, dać wskazówki na budowanie lepszego jutra dla podwórek. Małe dzieci opowiedzą o swoich miejscach spotkań - gdzie są dzisiaj ich podwórka, na osiedlowym placu zabaw, w miejscach wydzielonych przez markety, salony, a może nie znają takich miejsc? Może takich miejsc jest wiele? Czy dorośli mają czas na zorganizowanie dziecku możliwości korzystania z podwórek, a może dorosły nie jest do tego potrzebny?Zagadnienia wyjściowe dla młodzieży:1.      Czy w miejscu mojego zamieszkania było i/lub  jest podwórko?2.      Co na nim było (trzepak, huśtawki, piaskownica)?3.      Z kim wychodziłem/łam na podwórko?4.      Czy pamiętam zabawy z mojego podwórka, innych podwórek? Jakie to zabawy?5.      Jak długo korzystałem/am z podwórka ? Może dalej tam chodzę?6.      Czy pamiętam dzieci z mojego podwórka, może kogoś spotkałem/am po latach?7.      Najlepsza pora dnia dla zabawy na podwórku.Zadanie dla młodzieży:Zilustruję za pomocą słowa, znaku plastycznego moje podwórko, zabawy, ludzi, najciekawsze zapamiętane momenty.Zagadnienia dla małych dzieci:1.      Co to jest podwórko?2.      Jak wygląda moje podwórko?3.      Czy znam dzieci z mojego podwórka? Jak mają na imię?4.      Czy często wychodzę bawić się na podwórku?5.      Czy jest dużo miejsc, w których znajdują się podwórka? - Gdzie są takie miejsca?6.      Po co przychodzę na podwórko? Co robię? 7.      Czy lubię moje podwórko? Może lubię inne podwórka?8.      Jak powinno wyglądać dobre podwórko?9.      Kto może przychodzić na podwórko - czy tylko małe dzieci?Zadanie dla dzieci


Namaluję podwórko, zabawy podwórkowe, kolegów z podwórka, może kogoś kto przyprowadza mnie na podwórko...Obie grupy wykonują swoje prace na planszach 100/70. Praca w parach, grupach 4 osobowych. Techniki mieszane z wykorzystaniem farb, pędzli, wałków, przyklejanie elementów papierowych, tekstylnych, itd. 

Plansze obu grup zostaną zbite listwami i ustawione w wolnej przestrzeni podczas akcji plenerowej na Dni Dąbrowy Górniczej w dniach 27-29 maja. 

Akcja zostanie rozbudowana o kolejne plansze wykonane przez przechodniów reprezentujących różne grupy wiekowe.

PODWÓRKA Festiwalu Sztuki Małego Dziecka

Pałac Kultury Zagłębia w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Podwórka" organizowanej przez Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA zrealizował dwa spotkania twórcze: z dziećmi i młodzieżą. Projekt „Podwórka" realizowany jest przez 4 artystów - członków PK InSEA.

12 maja (czwartek) 2011 r.
Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Dzieci otrzymały do pracy tektury introligatorskie o wymiarach 100x70, tempery w litrowych pojemnikach w kolorach podstawowych (plus biały), pędzle, wałki, plastikowe nożyki. Punktem wyjścia było pojęcie „podwórka". Przedszkolaki bez namysłu, jedne przed drugim wyrażały swoje opinie.

Podwórko to głównie miejsce zabaw i spotkań. Większość dzieci wychodzi na swoje podwórko sama. Ważnym elementem ich podwórek jest bezpieczny plac zabaw z huśtawkami i piaskownicą.
Działanie plastyczne miało zobrazować ich podwórka. Zabawa twórcza miała miejsce na podwórku przedszkolnym, wśród zieleni i obiektów placu zabaw. Okazało się, że nie jest łatwo pokazać to wszystko, co dla dzieci jest ważne: jazdę na rowerze, rolkach, przedstawienie siebie i kolegów... Trudność w przedstawianiu sytuacji ważnych szybko została zrekompensowana eksperymentami z dosypywaniem piasku i łączeniem go z farbą, malowaniem liści i odbijaniem ich na pracy, doczepianiem trawy, itd. Podwórko dało im bodziec do działania plastycznego nieskrępowanego sztywnymi regułami pracy w sterylnych warunkach przedszkola.

17 maja (wtorek)
Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Działanie z młodzieżą przebiegało w warunkach szkolnej klasy i korytarzy. Młodzież dostała o połowę mniejsze tektury introligatorskie i zróżnicowane materiały plastyczne. Proces twórczy poprzedzony został rozmową nt. podwórek: wczoraj, dziś i jutra. Każdy uczestnik miał za zadanie wypisać skojarzenia dotyczących podwórek, zabaw podwórkowych i osób zapamiętanych z podwórek. Podwórka to m.in. piaskownica, znajomi, trzepak, murek, śmiech, ławka, ale i wieczór, impreza, piwo, papierosy, muzyka, kłótnie.
Realizacja plastyczna prowadziła do budowy książki - pamiętnika podwórkowego. Każda karta połączona z drugą za pomocą sznurka miała pozwolić na zabawę z książką w wolnej przestrzeni. W naszym przypadku było to podwórko szkolne.

Prowadzenie: Sylwia Nowak
Foto: Joanna Zaguła