Józef Piłsudski | www.palac.art.pl

Józef Piłsudski