Dla seniorów | www.palac.art.pl

Dla seniorów

Dla wszystkich, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej planują nadal rozwijać swoje zainteresowania.

01.06.2020 09:00 - 08.06.2020 Sala baletowa

Joga; UTW

02.06.2020 13:00 - 16.06.2020 Klub Osiedlowy Unikat

Klub Seniora

Strony

Zobacz również kalendarz wydarzeń