Edukacja artystyczna | www.palac.art.pl

Edukacja artystyczna

21.03.2019 16:00 - 14.06.2019 Świetlica w Tucznawie

Plastyka; 5+

21.03.2019 16:00 - 13.06.2019 Klub Osiedlowy Helikon

Witraż; 15+

21.03.2019 16:00 - 13.06.2019 Klub Osiedlowy Unikat

Szachy; 5+

21.03.2019 17:30 - 13.06.2019 Dom Kultury Ząbkowice

Hip-hop; 8+

Strony

Zobacz również plan zajęć