Zielone Słońce dzieciom - pogłębianie wyobraźni" | www.palac.art.pl

Pałac

Zielone Słońce dzieciom - pogłębianie wyobraźni"

Autor: Grzegorz Drygała

folder-kopia2Obecnie
zaplanowane akcje:

23.11.2009,
godz. 10.30 - przedszkole nr 6 z DG

Stowarzyszenie Promocji Kultury „Zielone Słońce" przystąpiło
do realizacji projektu „Zielone Słońce dzieciom - pogłębianie wyobraźni". W
ramach projektu przewidzieliśmy cykl dziesięciu spektakli dla dzieci
przedszkolnych („Pan Kuleczka" wg opowiadań Wojciecha Widłaka; w wykonaniu:
Teatr Szklana Kula Zielone Słońce; reżyseria: Marek Pasieczny) poprzedzonych
spotkaniem z psychologiem, oraz warsztaty dla pedagogów, dotyczące odbioru
sztuki teatralnej przez dzieci.

Projekt ma na celu kształtowanie u dzieci
umiejętności obserwacji. Stwarzanie warunków do ekspresji emocji i redukowania
napięć psychologicznych. Usprawnianie i poszerzanie zdolności percepcji w
sferze wzroku. Ćwiczenie wrażliwości słuchowej, doskonalenie umiejętności
odbioru i rozpoznawania dźwięków, mające wpływ na rozumienie i używanie mowy w
kontaktach społecznych. Doskonalenie komunikacji intencjonalnej - odbierania
informacji za pomocą gestów, symboli, mimiki twarzy. Praca nad koncentracją,
wyobraźnią i umiejętnością skupiania uwagi. Kształtowanie nawyków kulturalnego
zachowania się oraz wprowadzenie w zagadnienia specyfiki teatru dla dzieci i
teatru plastycznego, odbioru sztuki przez młodego widza, a także dostarczenie
narzędzi krytycznych do oceny  zjawisk
teatralnych.

Oferta jest
skierowana do przedszkoli działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie dyrekcje placówek
przedszkolnych, przedstawicieli mediów, oraz wszystkich zainteresowanych
wydarzeniami kulturalnymi i edukacyjnymi w regionie,

Stowarzyszenie Promocji Kultury „Zielone Słońce"

dekalog_przedszkolaka-kopia