REMONT PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA | www.palac.art.pl

Pałac

REMONT PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA

Autor: Administrator

17Już niebawem rozpocznie się długo oczekiwany remont Pałacu Kultury Zagłębia.

W sierpniu ubiegłego roku Rada miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu preferencyjnego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego który pozwoli na przeprowadzenie remontu i modernizacji Pałacu.

Zakres remontu nie ogranicza się tylko do odtworzenia zniszczonych elementów budynku, ale również pozwoli na modernizację obiektu i dostosowanie go do obowiązujących przepisów p-poż oraz wprowadzi udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Po modernizacji zostaną uruchomione ok. 30 pomieszczeń które na skutek złego stanu technicznego lub braku odpowiedniej komunikacji musiały zostać wyłączone z eksploatacji.

Zakończenie prac planowane jest na 15.11.2012 r.

Dzięki odpowiedniemu zapisowi w umowie prace remontowe będą przeprowadzane etapami, dlatego w czasie remontu Pałac będzie nadal otwarty dla mieszkańców. Wszystkie prace będą się odbywały pod nadzorem konserwatora zabytków przez co zostanie zachowany wygląd i charakter tego zabytkowego obiektu.

DO POBRANIA: pdf PRZEBIEG REMONTU W ETAPACH

{zoomcat catid=308}