LOGOSgrafia - warsztaty w PKZ | www.palac.art.pl

Edukacja artystyczna

LOGOSgrafia - warsztaty w PKZ

Autor: Administrator
W sobotę, 10 listopada 2012 r. pracowaliśmy nad stworzeniem obrazów - poezji wizualnej. Młodzież z nauczycielami przyszła do Pałacu Kultury Zagłębia (ul. Wojska Polskiego 52) i malowała na dużych płaszczyznach płócien rozpiętych na krosnach.  Punktem wyjścia był tekst zaczerpnięty ze strony internetowej, dotyczący bieżących wydarzeń kulturalnych.  Uczniowie mieli za zadanie przeczytać tekst, wybrać zdanie, które ich porusza, intryguje, zaciekawia itd. Wybrane zdanie dzielone było na części - zdania proste, zwroty, wyrażenia, słowa, znaki... Wybrane elementy posłużyły do stworzenia obrazów, w których najważniejsze było słowo, jego interpretacja wizualna. Najmłodsi uczestnicy - uczniowie klasy IV szkoły podstawowej, nieco starsi - uczniowie Gimnazjum nr 4, najstarsi - uczniowie szkół średnich (TZN, ZSO nr 2). Zrobiliśmy też wywiad - autorzy wypowiedzieli się na temat własnej interpretacji tekstu. Efekty zobaczycie podczas finału - 30 listopada w TZN-ie.
 

Najczęściej wybierane fragmenty, myśli:1.      język sztuki

2.      [Język sztuki] ma zadanie rozsadzać struktury instytucjonalnego myślenia

3.      rozsadzać struktury instytucjonalnego myślenia

4.      Niepojmowalne

5.      Przestrzeń

6.      Uniwersytet[u], który nie stanowi tylko zespół budynków, ale istnieje poprzez aktywność studentów i pracowników.

7.      muzea, świątynie

8.      aktywnośćZapraszam do przeczytania tekstu i obejrzenia fotorelacji z działań warsztatowych.Miejsca i przestrzenie sztuki

Nie bez znaczenia są miejsca, w których język sztuki, skierowany na niepojmowalne, ma za zadanie rozsadzać struktury instytucjonalnego myślenia. Są to, miedzy innymi: muzea, świątynie (zarówno czynny kościół katolicki, jak i zdegradowana do roli pływalni była synagoga), dawny zamek cesarski, lotnisko, uczelnia, park. O takich miejscach pisze Trevor Paglen, przywołując pojęcie „produkcji przestrzeni", ukute w latach 70. XX w. przez Henri Lefebvre'a. Pisząc o produkowaniu przestrzeni, Paglen podaje przykład miejsca użyteczności publicznej, np. uniwersytetu, który nie stanowi tylko zespół budynków, ale istnieje poprzez aktywność studentów i pracowników, a także jest, w pewnym stopniu, elementem machiny rynkowej.http://magazyn.o.pl/2012/ewa-wojtowicz-negatywne-zdolnosci-sztuki-3-medi...