Festiwal Logos grafia | www.palac.art.pl

Edukacja artystyczna

Festiwal Logos grafia

Autor: Administrator

Piątek, 30 listopada 2012

Godzina 10.00

Techniczne Zakłady Naukowe (budynek B)

Informacje i kontakt:

Sylwia Nowak, tel. 606 877 785

Agnieszka Janicka, tel. 608 068 043

facebook

 

30 listopada br. możemy zobaczyć efekty działań twórczych młodzieży realizującej w ramach programu autorskie projekty. Finał to przede wszystkim pokaz na auli Technicznych Zakładów Naukowych scenek kabaretowych, teatralnych i filmowych a także prezentacja w holu grafiki komputerowej, malarstwa (poezja wizualna), fotografii dokumentującej spotkania młodych ludzi z instruktorami-artystami i nauczycielami o kreatywnym potencjale.Prezentacje zostaną zakończone koncertem zespołu Bas Tajpan.Dla nauczycieli, dyrektorów, zaproszonych gości przygotowana jest dyskusja panelowa. Rozpoczną ją wystąpienia nauczycieli akademickich:1. dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Zofia Budrewicz, pracownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.2. dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Urszula Szuścik, dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego3. dr hab. prof. Uniwersytetu  Śląskiego dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.Chcących wziąć jeszcze udział w wydarzeniu lub dyskusji panelowej prosimy o zagłoszenie tego faktu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie Festiwalu:Sylwia Nowak, koordynator działań merytorycznych, tel. kom. 606877785, mail: sylw.plast@wp.pl 

Agnieszka Janicka, koordynator działań organizacyjnych i formalnych, tel. 608 068 043, mail: janicka.aga@gmail.com

 

Udział w wydarzeniu i konferencji zostanie potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.


Ilość miejsc ograniczona. 

Uczestnicy programu: Szkoła Podstawowa nr 3, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 4.Organizacja i koordynacja działań: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
PROJEKT REALIZOWANY Z PROGRAMU

dk_logo_11.jpgncs_logo.jpg

PARTNERZY:

szkoa_3.jpg zs_2.jpg 4.jpg tzn.jpg zst.jpg